TOTAL Česká republika
underpage-img.jpg

Soutěž DAKAR - výherci

Oleje Total Quartz

Inženýři společnosti Total soustředili veškeré svoje zkušenosti na vývoj olejů speciálně zaměřených na prodloužení životnosti vašeho motoru, a to i v extrémních podmínkách, pro dosažení dokonalé rovnováhy mezi výkonem, hospodárností a ochranou.

Výhody: Ochrana motoru, Spotřeba paliva, Čistota motorů, Zlepšení výkonu, Stabilizovaná teplota

dakar-new-robot.png

Výhry:

1. místo: Zapůjčení vozu Peugeot 3008 na týden
2. místo: Zimní bunda Total
3. místo: Batoh Total
4. - 7. místo: 5l oleje Total Quartz
8. místo: Power bank 5 in 1
9. - 10. místo: Kšiltovka Total

Pravidla soutěže zde.

Nápověda: motorsport.total.cz, www.peugeot.cz

Výherci 1.kola soutěže

 • J.Dubský (Zapůjčení vozu Peugeot 3008 na týden)
 • I. Kubešová (Softshelová bunda Total)
 • M.Němec (Softshelová bunda Total)
 • V.Novický (5l oleje Total Quartz)
 • J.Bižoň (5l oleje Total Quartz)
 • A.Novosadová (5l oleje Total Quartz)
 • M.Konečný (5l oleje Total Quartz)
 • M.Novotný (Power Bank 5v1)
 • Z.Kaněra (Kšiltovka Total)
 • S.Mařák (Kšiltovka Total)

Výherci 2.kola soutěže

 • M.Březinová (Zapůjčení vozu Peugeot 3008 na týden)
 • F.Vrba (Softshelová bunda Total)
 • M.Večeřa (Softshelová bunda Total)
 • J.Metlíková (5l oleje Total Quartz)
 • M.Kovář (5l oleje Total Quartz)
 • L.Musilová (5l oleje Total Quartz)
 • J.Košvanec (5l oleje Total Quartz)
 • M.Feixová (Power Bank 5v1)
 • A.Andrš (Kšiltovka Total)
 • G.Černická (Kšiltovka Total)

Výherci 3.kola soutěže

 • M.Kraus (Zapůjčení vozu Peugeot 3008 na týden)
 • R.Hedvábný (Zimní bunda Total)
 • J.Korpášová (Batoh Total)
 • P.Mezera (5l oleje Total Quartz)
 • I.Pleierová (5l oleje Total Quartz)
 • J.Kyjovský (5l oleje Total Quartz)
 • D.Tyllerová (Power bank 5 in 1)
 • J.Doležal (Kšiltovka Total)
 • A.Urbančíková (Kšiltovka Total)

Výherci 4.kola soutěže

 • D.Bažant (Zapůjčení vozu Peugeot 3008 na týden)
 • K.Dvořáková (Zimní bunda Total)
 • M.Hlavica (Batoh Total)
 • G.Šuleková (5l oleje Total Quartz)
 • I.Maděrová (5l oleje Total Quartz)
 • J.Ďuriš (5l oleje Total Quartz)
 • I.Fronková (Power bank 5 in 1)
 • M.Král (Kšiltovka Total)
 • L.Kunetková (Kšiltovka Total)
 • M.Baleja (Kšiltovka Total)

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png