TOTAL Česká republika
underpage-img.jpg

Trasa Rallye Dakar

rally-dakar-2018-map.jpg
stages.jpg

Trasa Rallye Dakar 2018

40. ročník Rallye Dakar, který je již 10. ročníkem konaným v Jižní Americe, bude odstartován v Limě a povede kolem Pacifického oceánu, od kterého se bude vzdalovat na okružní cesty do peruánských dun. Po nich se závodníci a celá dakarská kolona přesunou do La Paz, hlavního města Bolívie, kde bude odpočinkový den. Další cesta bude směřovat do Argentiny přes poušť Fiambalu a jiné přírodní skvosty, které severní Argentina nabízí. Cíl bude v argentinské Córdobě, která je mekkou motoristického sportu v Jižní Americe.


 

sobota 6. ledna - 1. etapa - LIMA - PISCO

 • Celková délka etapa: 272 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 31 km

 


 

neděle 7. ledna - 2. etapa - PISCO - PISCO

 • Celková délka etapy: 278 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 267 km

 


 

pondělí 8. ledna - 3. etapa - PISCO - SAN JUAN DE MARCONA

 • Motorky, čtyřkolky
  • Celková délka etapy: 501 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 295 km
 • Auta, kamiony
  • Celková délka etapy: 502 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 295 km

 


 

úterý 9. ledna - 4. etapa -  SAN JUAN DE MARCONA - SAN JUAN DE MARCONA

 • Celková délka etapy: 444 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 330 km

 


 

středa 10 ledna - 5. etapa - SAN JUAN DE MARCONA - AREQUIPA

 • Motorky, čtyřkolky
  • Celková délka etapy: 770 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 264 km
 • Auta, kamiony
  • Celková délka etapy: 932 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 267 km

 


 

čtvrtek 11. ledna - 6. etapa - AREQUIPA - LA PAZ

 • Celková délka etapy: 758 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 313 km

 


 

pátek 12. ledna - Den volna - LA PAZ

 


 

sobota 13. ledna - 7. etapa - LA PAZ - UYUNI

 • Motorky, čtyřkolky, auta
  • Celková délka etapy: 726 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 425 km
 • Kamiony
  • Celková délka etapy: 669 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 368 km

 


 

neděle 14. ledna - 8. etapa - UYUNI - TUPIZA

 • Motorky, čtyřkolky, auta
  • Celková délka etapy: 584 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 498 km
 • Kamiony
  • Celková délka etapy: 558 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 380 km

 


 

pondělí 15. ledna - 9. etapa - TUPIZA - SALTA

 • Celková délka etapy: 754 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 242 km

 


 

úterý 16. ledna - 10. etapa - SALTA - BELÉN

 • Celková délka etapy: 795 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 372 km

 


 

středa 17. ledna - 11. etapa - BELÉN - CHILECITO

 • Motorky, čtyřkolky
  • Celková délka etapy: 484 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 280 km
 • Auta, kamiony
  • Celková délka etapy: 746 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 280 km

 


 

čtvrtek 18. ledna - 12. etapa - CHILECITO - SAN JUAN

 • Motorky, čtyřkolky
  • Celková délka etapy: 722 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 375 km
 • Auta, kamiony
  • Celková délka etapy: 791 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 522 km

 


 

pátek 19. ledna - 13. etapa - SAN JUAN - CÓRDOBA

 • Motorky, čtyřkolky
  • Celková délka etapy: 904 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 423 km
 • Auta, kamiony
  • Celková délka etapy: 927 km
  • Délka rychlostní zkoušky: 368 km

 


 

sobota 20. ledna - 14. etapa - CÓRDOBA-CÓRDOBA

 • Celková délka etapy: 284 km
 • Délka rychlostní zkoušky: 119 km

Registrace k odběru novinek

Podmínky ochrany osobních údajů
Uděluji tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOU“) společnosti TOTAL Česká republika, s.r.o., IČO: 411 89 671, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3582 (dále jen „Správce“) souhlas se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů v tomto formuláři, a to za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení.  Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji správci na dobu neurčitou. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné. Správce poskytnuté osobní údaje zpracovává manuálně i automaticky, v rozsahu poskytnutých osobních údajů, přičemž je oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím pověřených zpracovatelů, a to na základě smluv uzavřených podle ust. § 6 ZOOU. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících pro něj ze ZOOU, tj. zejména o tom, že subjekt údajů má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu poskytnutých osobních údajů a dále má subjekt údajů v souladu s ust. § 21 ZOOU právo podat žádost o vysvětlení a žádat odstranění nežádoucího stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací poskytnutých osobních údajů. Správce je oprávněn osobní údaje subjektu údajů získané za účelem nabízení obchodu nebo služeb předat jinému správci, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas.  Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které Poskytovatel zpracovává, může o tuto skutečnost prodávajícího požádat na následující e-mailové adrese: [javascript protected email] nebo na výše uvedené adrese sídla Správce. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat, např. odvoláním souhlasu zaslaného na e-mailovou adresu: [javascript protected email] nebo na adresu sídla správce.

Zároveň tímto uděluji souhlas se zasíláním obchodních sdělení Správce či obchodních partnerů Správce ve smyslu ust. § 7 zák. č. 484/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Souhlas dle předchozí věty lze kdykoliv odvolat, a to na následující e-mailové adrese: [javascript protected email]

resizer-video.png